Đồ chơi trong nhà dành cho khu vui chơi trong nhà gồm các hạng mục trò chơi như: Đu quay, mâm xoay, bập bênh, thú chòi chân, ô tô chòi chân, trò chơi cát nặn, tô tượng, tranh cát, trò chơi trượt đu Zipline, trò chơi leo dốc đập chuông, trò chơi leo núi, khu vui chơi hướng nghiệp, khu trò chơi xút cát, khu trò chơi xếp lego  ….